Humleslingan Humleslingan

Pågående projekt

Föreningen Humleslingan driver ett projekt med stöd från Leader Skånes Ess, Jordbruksverket och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Projektet, som heter "Humleslingan - värd en dag till", har som syfte att stötta föreningens medlemmar i deras verksamhetsutveckling för att skapa mervärde för besökare längs Humleslingan och få dem att stanna längre i området.

Målet med projektet är  att ta fram underlag på vad medlemsorganisationerna vill att föreningen ska satsa på och vilka kostnader det för med sig.

Projektet löper under perioden april 2018 - december 2019.